Når krav fra omgivelserne og personens muligheder for at opfylde dem ikke stemmer overens, opstår en fysisk og psykisk belastning, som kan resultere i symptomer som træthed, skyldfølelse, vrede, afmagt, isolation eller depression. I psykologien skelnes mellem eustress, som er udfoldelse af basale behov for eksempelvis spænding og aktivitet og distress, som er den skadelige og sygdomsfremkaldende form. I terapi er det muligt at få kastet lys på situationen, så nye muligheder kan tone frem.