To citater: ”Selvværd er det omdømme vi har hos os selv” – ”Ingen kan få dig til at føle dig mindreværdig uden din tilladelse”. Det lyder enkelt. Virkeligheden kan opleves mere kompleks og al forandring tager tid. Det vigtigste er troen på, at det er muligt!

To begreber: selvtillid og selvværd

Selvtillid er troen på egne evner, troen på at man kan. Dette er en helt grundlæggende del af identiteten og trivslen i børne- og voksenhøjde. Uden selvtillid bliver man usikker på sig selv og og i tvivl om man kan klare selv de mest basale ting. Med selvtilliden intakt tør man kaste sig ud i alt, hvad man sætter sig for. Ofte medfølger et stort behov for at få bekræftet resultaterne af andre.

Selvværd er følelsen af at have værdi. Dette får man allerede som baby, når man føler sig set og forstået af sine forældre/primære omsorgspersoner. Selvværdet grundlægges i de betydningsfulde relationer og giver grundstenene for lysten til at gå i relation. Dette sker gennem nærvær og kontakt. Uden selvværd kan man få en følelse af fortvivlelse og depression. Usikkerheden om man er noget værd for andre, vil betyde at relationer er svære at være i, da man ikke tror på at man har værdi for andre. Livet vil generelt virke meningsløst. Med højt selvværd vil man have en indre styrke, der giver mod til at være i verden og indgå i relationer. Man vil ofte ikke være bange for at få en afvisning, da den indre styrke er stærk nok til at læne sig ind i.
Det er aldrig for sent at arbejde med sin egen følelse af værdi og gennem et terapeutisk følgeskab, kan selvværdet styrkes.