En urofølelse, der er stærkere end ængstelse og som adskiller sig fra andre følelsestilstande ved sine specifikt ubehagelige karakteristika, som omfatter en kropslig og fysiologisk side: åndedrætsforstyrrelser, øget hjerteaktivitet, lammelser af muskulaturen, forøget svedafsondring osv., og en psykologisk side: smertefuld bevidsthed om magtesløshed, følelse af en truende og næsten uundgåelig fare, anspændt opmærksomhed som over for en virkelig fare, indadvendt optagethed af selvet, som hindrer løsning af situationen, og stadig usikkerhed om årsag til angsten. Ligesom situationen med stress kan også angsten miste sit tag ved at blive belyst og ved at være udsat for nærværet af et medmenneske, en terapeut, som skaber basis for et sikkert sted.


 

At arbejde med angsthåndtering i gruppe

For mennesker der lider af angst og som er motiveret for at arbejde med den. At tale med andre, der har samme erfaringer viser sig at være af stor betydning for mange.
Det er almindeligt, at det er udfordrende at starte i en gruppe, men det kan være et skridt på vejen til at håndtere angst i sociale sammenhænge.
Du vil få indsigt i angstens oprindelige formål og symptomer, analyse af angstens betydning for dit daglige liv og behandling af angsten ud fra en kognitiv forståelsesramme, og der vil indgå øvelser og hjemmearbejde fra gang til gang.
Gruppeforløbet består af seks gange 2,5 timer hver anden uge onsdag kl. 18.30-21.00.

Pris: 3950 – mulighed for studierabat
Ved tilmelding betales 2000, restbeløbet ved opstart. Der vil være kaffe, the og frugt i pausen.
Der er plads til 4-8 deltagere i gruppen, herefter oprettes venteliste til næste hold.