Psykoterapi handler om øget livskvalitet, og  om bearbejdning af kriser, traumer og tab. Jeg arbejder ud fra det, der er i fokus her og nu, det som klienten bringer med sig.

Alle mennesker har potentiale til udvikling, det skal blot bringes frem i lyset. Hertil kræves mod: “At vove er at miste fodfæste for en tid – ikke at vove er at miste sig selv!” Citat: Kierkegaard.

En terapeut er en samtalepartner, en rejsefælle et stykke på vejen. Jeg ser vores relation som ligeværdig, om end vi ikke er ligestillede, idet jeg har ansvar for at lede den terapeutiske proces. Jeg har tavshedspligt og følger Psykoterapeutforeningens etik-regler (www.psykoterapeutforeningen.dk).