Spædbarnsterapi

Behandling af tidlige traumer gennem spædbarnsterapi

Behandling af tidlige traumer

En metode til at løse op for traumer, der er opstået i de tidlige leveår, inkl. graviditeten. Ikke kun for spædbørn er spædbarnsterapiens metode virksom; hos større børn og voksne husker kroppen traumer fra de første år.

Spædbarnsterapien er inspireret af den franske børnelæge og psykoanalytiker, Francoise Dolto og børnepsykiater, Caroline Eliacheff.

Den bygger på nogle enkle sætninger:

 • Alt usagt binder energi
 • Lad aldrig barnets smerte blive glemt

Symptomer på et traume:

 • Episoder med dissociation, ikke nærværende
 • Social tilbagetrækning, undgår udvikling
 • Stigende ophidselse
 • Søvn og/eller spise problemer
 • Kort koncentrations evne
 • Super årvågen og vagtsom
 • Aggressiv adfærd, klynger sig til andre
 • Forskrækket, farer sammen

Traumer kan opstå i forbindelse med:

 • For tidlig fødsel
 • Vanskelig fødsel med komplikationer
 • Adoption
 • Hospitalsindlæggelse
 • Fødselsdepression
 • Sorg og tab
 • Skilsmisse
 • m.fl.

Spædbarnsterapi kan ligeledes anvendes som en beskyttende intervention i familier med psykosociale belastninger.

I nogle tilfælde vil spædbarnsterapien forudsætte et forløb med par- eller familieterapi.

Terapien udføres ved hjælp af interview med forældre og i evt. samarbejde med primær pædagog og/eller sundhedsplejerske. Terapeuten udformer 2-10 børneterapier og afslutter med en samtale med forældre. Der skal være høj grad af overensstemmelse mellem det, forældrene udtrykker og ordene, som terapeuten giver barnet. Terapeuten bidrager til at lindre barnets kval ved at “låne” barnet ord til dets følelser. Barnet bruger “det organiske sprog”, da det endnu mangler det verbale.

Når barnet hjælpes tidligt, mindskes risikoen for en livslang fejludvikling.

Det siger kunderne

“Charlotte har med hendes ærlige væsen og veludviklede følsomhed for både egne og andres indre dynamikker, krydret med et godt intellekt, været en tryg og inspirerende samtalepartner gennem de senere år. Tak for det Charlotte.”

Jeannette