Som støtteperson for forældre til anbragte børn kan jeg være det lyttende øre, der gør det lidt nemmere at være i den vanskelige situation. Alle forældre ønsker at gøre det bedste for deres børn og derfor er det forbundet med smerte, afsavn og måske en følelse af afmagt at skulle se sig nødsaget til at lade andre tage over. Ved at lytte og være til stede kan jeg medvirke til, at forældrene bliver afklaret i forhold til anbringelsen og at de bliver styrkede i deres forældreskab og kontakt til barnet under anbringelsen.

Som støtteperson har jeg tavshedspligt og er uafhængig af kommunen.

 Som støtteperson kan jeg  ”være med til at dække de behov, som forældrene har under barnets anbringelse (f.eks. at forstå indholdet i tilsendt post, deltage ved møder efter forældrenes ønske m.m.) og kan dermed også være med til at styrke forældrenes samarbejde og involvering i arbejdet omkring barnet. Det styrkede forældresamarbejde kan medføre en større gensidig respekt”… (uddrag af Socialministeriets vejledning i forbindelse med Servicelovens § 54)

Jeg er medlem af foreningen for professionelle støttepersoner. For mere info se under “links” i menuen øverst på hjemmesiden.