Terapi: Parterapi, psykoterapi og spædbarnsterapi

Psykoterapi kan være nyttigt, når livet gør ondt eller det blot er tid til et eftersyn. Det handler om øget livskvalitet, og om behandling af kriser, traumer og tab. Jeg tilbyder flere former for terapi og arbejder ud fra det, der er i fokus her og nu, det som klienten bringer med sig.

Alle mennesker har potentiale til udvikling, det skal blot bringes frem i lyset.
Hertil kræves mod: “At vove er at miste fodfæste for en tid – ikke at vove er at miste sig selv!”
Citat: Kierkegaard

En terapeut er en samtalepartner, en rejsefælle et stykke på vejen. Jeg ser vores relation som ligeværdig, om end vi ikke er ligestillede, idet jeg har ansvar for at lede den terapeutiske proces.

Jeg har uddannet mig til at stille skarpt på menneskets indre – mit eget såvel som den andens – hvorved der kan opstå en resonans, en genklang. Dette medfører et øget kendskab til eget indre univers og iflg. Joharis vindue mindskes det ubevidste, det ukendte område. Det område, som skaber kaos, forvirring og uhensigtsmæssig adfærd (http://forklarmiglige.dk/johari-vinduet).

Jeg har tavshedspligt og følger Psykoterapeutforeningens etik-regler (www.psykoterapeutforeningen.dk).

Det siger kunderne