Terapi: Parterapi, psykoterapi og spædbarnsterapi

Psykoterapi kan være nyttigt, når livet gør ondt eller det blot er tid til et eftersyn. Det handler om øget livskvalitet, og om behandling af kriser, traumer og tab. Jeg tilbyder flere former for terapi og arbejder ud fra det, der er i fokus her og nu, det som klienten bringer med sig.

Alle mennesker har potentiale til udvikling, det skal blot bringes frem i lyset.
Hertil kræves mod: “At vove er at miste fodfæste for en tid – ikke at vove er at miste sig selv!”
Citat: Kierkegaard

En terapeut er en samtalepartner, en rejsefælle et stykke på vejen. Jeg ser vores relation som ligeværdig, om end vi ikke er ligestillede, idet jeg har ansvar for at lede den terapeutiske proces.

Jeg har uddannet mig til at stille skarpt på menneskets indre – mit eget såvel som den andens – hvorved der kan opstå en resonans, en genklang. Dette medfører et øget kendskab til eget indre univers og iflg. Joharis vindue mindskes det ubevidste, det ukendte område. Det område, som skaber kaos, forvirring og uhensigtsmæssig adfærd (http://forklarmiglige.dk/johari-vinduet).

Jeg har tavshedspligt og følger Psykoterapeutforeningens etik-regler (www.psykoterapeutforeningen.dk).

Det siger kunderne

“Charlotte har med hendes ærlige væsen og veludviklede følsomhed for både egne og andres indre dynamikker, krydret med et godt intellekt, været en tryg og inspirerende samtalepartner gennem de senere år. Tak for det Charlotte.”

Jeannette

“Jeg mærker på min egen krop at en “ruin faktisk kan genopbygges.” Det giver meget mening for mig at få hjælp fra Charlotte. Jeg har tillid til hende og føler mig ligeværdig stillet til hende og andre mennesker.”

Jytte

“Jeg synes, det er rigtig rart, at Charlotte tager det, jeg siger for gode varer med det samme, så vi ikke skal bruge de første tre gange på at finde ud af, hvad vi skal snakke om. Jeg kan godt lide, at Charlotte er visuel, så når jeg bruger billeder for at forklare noget, så ved hun med det samme, hvad jeg mener på alle niveauer. I mødet med Charlotte har jeg fået alt det, jeg forventede – og mere til!”

Trine